เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

มอบปัจจัยการผลิต โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ุ 2560 นายอดิสรณ์  ผาโคตร เกษตรอำเภออุบลรัตน์  ร่วมรับมอบปัจจัยการผลิต โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีปศุสัตว์จังหวัด,ปศุสัตว์อำเภอ และคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  มอบพันธ์ไก่ไข่ ยาปฏิชีวนะ อาหารไก่ และท่อนพันธ์ุหญ้าเนเปีย ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 189 ราย โดยมี พ.จ.ต.พิชัย   วันตา  ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภออุบลรัตน์ เป็นประธานในพิธีมอบ

17 มีนาคม 60 11:59:35