เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

อุบลรัตน์ ก.ย. 2561 ภารกิจที่ 21

20 กันยายน 2561 ออกพื้นที่ตรวจสอบและติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้เกษตรกรรายย่อย ตำบลบ้านดง

นายไพบูลย์ ทองป้อง เกษตรอำเภออุบลรัตน์ มอบหมายให้ นายฉลอง เชื้อสาวะถี นวส.ชำนาญการ ออกตรวจสอบและติดตามการทำงานของกลุ่มเกษตรกรโครงการเลี้ยงไก่ ที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อตรวจสอบการส่งมอบไก่ของกลุ่มเกษตรกรภายในตำบลบ้านดง

 

22 กันยายน 61 16:56:51