เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

อุบลรัตน์ ก.ย. 2561 ภารกิจที่ 20

20 กันยายน 2561 ออกพื้นที่ตรวจสอบและติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้เกษตรกรรายย่อย ตำบลทุ่งโป่ง

นายไพบูลย์ ทองป้อง เกษตรอำเภออุบลรัตน์ มอบหมายให้ นายพิพัฒน์ บุญนา นวส.ชำนาญการ ออกตรวจสอบและติดตามการทำงานของกลุ่มเกษตรกรโครงการเลี้ยงปลาหมอ  ที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อตรวจสอบความพร้อมก่อนของกลุ่มเกษตรกรภายใน ตำบลทุ่งโป่ง

22 กันยายน 61 16:54:21