เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

อุบลรัตน์ ก.ย. 2561 ภารกิจที่ 18

14 กันยายน 2561 การฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตข้าวครบวงจร ปี 2561 ตำบลบ้านดง

นายไพบูลย์ ทองป้อง เกษตรอำเภออุบลรัตน์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตข้าวครบวงจร ปี 2561 ณ ศพก.เครือข่าย ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 200 ราย เพื่อให้ความรู้และแนะนำวีธีการจัดการข้าวภายในพื้นที่อำเภออุบลรัตน์ อย่างถูกต้องและให้ผลผลิตที่มากขึ้น

22 กันยายน 61 16:42:46