เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

อุบลรัตน์ ก.ย. 2561 ภารกิจที่ 17

14 กันยายน 2561 ร่วมบรรยายโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำ ให้เกษตรกร ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2561

นายไพบูลย์ ทองป้อง เกษตรอำเภออุบลรัตน์ มอบหมายให้นายพิพัฒน์ บุญนา นวส.ชำนาญการ เข้า14 กันยายน 2561 ร่วมบรรยายโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำ ให้เกษตรกร ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ อบต.บ้านดง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อย่างถูกต้อง

22 กันยายน 61 16:27:40