เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

อุบลรัตน์ ก.ย. 2561 ภารกิจที่ 16

14 กันยายน 2561 ออกพื้นที่ตรวจสอบและติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้เกษตรกรรายย่อย ตำบลโคกสูง

นายไพบูลย์ ทองป้อง เกษตรอำเภออุบลรัตน์ มอบหมายให้ นางอมรรัตน์ กุลเลียบ นวส.ชำนาญการ ออกตรวจสอบและติดตามการทำงานของกลุ่มเกษตรกรโครงการเลี้ยงปลาหมอในบ่อซีเมนต์ ที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อตรวจสอบความพร้อมของกลุ่มเกษตรกรภายในตำบลโคกสูง

22 กันยายน 61 16:49:42