เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

อุบลรัตน์ ก.ค. 2561 ภารกิจที่ 40

นายไพบูลย์ ทองป้อง เกษตรอำเภออุบลรัตน์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ ร่วมกันประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 2561/62 โดยการปิดป้ายประกาศหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอ จังหวัดขอนแก่น

26 กรกฎาคม 61 14:41:11