เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

อุบลรัตน์ ก.ค. 2561 ภารกิจที่ 38

นายไพบูลย์ ทองป้อง เกษตรอำเภออุบลรัตน์ ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจำอำเภออุบลรัตน์ เพื่อชี้แจงรายละเอียดการทำงานเกี่ยวกับงานที่ต้องรับผิดชอบและต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดการของกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมมอบหมายงานต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน

26 กรกฎาคม 61 14:31:06