เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

อุบลรัตน์ ก.ค. 2561 ภารกิจที่ 37

นายไพบูลย์ ทองป้อง เกษตรอำเภออุบลรัตน์ มอบหมายให้ นางอมรรัตน์ กุลเลียบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อบรมและแนะนำการใช้งาน แอฟพลิเคชั่น Farmbook ให้กับเกษตรกรตำบลโคกสูง เพื่อให้เกษตรกรทำการขึ้นทะเบียนด้วยตัวเอง

26 กรกฎาคม 61 14:25:36