เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

อุบลรัตน์ ก.ค. 2561 ภารกิจที่ 35

นายไพบูลย์ ทองป้อง เกษตรอำเภออุบลรัตน์ มอบหมายให้ นายวิเชียร วรรณสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมกิจกรรมการฝีกอบรมเกษตรกร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร ชุมชนศรีสุขสำราญ เวทีที่ 2 ณ ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการประชุมจำนวน 250 ราย

26 กรกฎาคม 61 14:11:42