เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

อุบลรัตน์ ก.ค. 2561 ภารกิจที่ 34

นายไพบูลย์ ทองป้อง เกษตรอำเภออุบลรัตน์ มอบหมายให้ นายฉลอง เชื้อสาวะถี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมกิจกรรมการฝีกอบรมเกษตรกร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร ชุมชนบ้านดง 1-2 เวทีที่ 2 ณ ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการประชุมจำนวน 250 ราย

26 กรกฎาคม 61 14:00:05