เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

เดือนมีนาคม 2561 ฉบับที่ 11 วันที่ 8 มีนาคม 2561

เดือนมีนาคม 2561 ฉบับที่ 11 วันที่ 8 มีนาคม 2561

     นายพิพัฒน์  บุญนา นวส.ชำนาญการ / นางสาวรวิวรรณ  โคนาบาล นวส.ปฏิบัติการ / นางสาวปิยะพร  นิตย์สุวรรณ นวส.ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่ ศูนย์ OTOP ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น พร้อมกันนี้ ได้แนะนำ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการเกษตร จำนวน 2 คน ให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้รู้จักเพื่อจะได้ประสานงานต่อไป

9 มีนาคม 61 11:56:53