เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

เดือนมีนาคม 2561 ฉบับที่ 10 วันที่ 8 มีนาคม 2561

เดือนมีนาคม 2561 ฉบับที่ 10 วันที่ 8 มีนาคม 2561

     นางสาวปิยะพร  นิตย์สุวรรณ นวส.ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกับส่วนราชการภายในอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ บ้านทานตะวัน ม.11 ต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

9 มีนาคม 61 10:31:32