เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

เดือนมีนาคม 2561 ฉบับที่ 9 วันที่ 8 มีนาคม 2561

เดือนมีนาคม 2561 ฉบับที่ 9 วันที่ 8 มีนาคม 2561

     นางสาวรวีวรรณ  โคนาบาล นวส.ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกับส่วนราชการภายในอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ บ้านโนนสวรรค์ ม.8 ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

9 มีนาคม 61 10:30:07