เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

เดือนมีนาคม 2561 ฉบับที่ 7 วันที่ 6 มีนาคม 2561

เดือนมีนาคม 2561 ฉบับที่ 6 วันที่ 6 มีนาคม 2561

     นายฉลอง เชื้อสาวะถี นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกับส่วนราชการภายในอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ บ้านกุดเชียงมี ม.8 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

9 มีนาคม 61 10:25:31