เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

เดือนมีนาคม 2561 ฉบับที่ 6 วันที่ 5 มีนาคม 2561

เดือนมีนาคม 2561 ฉบับที่ 6 วันที่ 5 มีนาคม 2561

    นายพิพัฒน์ บุญนา นวส.ชำนาญการ / นายฉลอง เชื้อสาวะถี นวส.ชำนาญการ เข้าประชุมร่วมกับ มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก ที่ บ้านกุดเชียงมี หมู่ที่ 8 ตำบลบ้างดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาน้ำท่วม

9 มีนาคม 61 10:23:12