เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

เดือนมีนาคม 2561 ฉบับที่ 5 วันที่ 5 มีนาคม 2561

     นางอมรรัตน์ กุลเลียบ นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมงานมหกรรมวันตลาดเกษตรกร ที่ ประตูน้ำขอนแก่น โดยมีเกษตรกร วิสาหกิจประจำอำเภอ จาก 26 อำเภอของจังหวัดขอนแก่น นำสินค้าเกษตรมาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งในการ ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก กล่าวรายงาน โดยมี นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

9 มีนาคม 61 10:17:00