เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

ประจำเดือน มกราคม 2561 ฉบับที่ 11

นายไพบูลย์  ทองป้อง รักษาการเกษตรอำเภออุบลรัตน์ พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ บุญนา,นายฉลอง เชื้อสาวะถี,นางอมรรัตน์ กุลเลียบ นวส.ชำนาญการ จัดอบรมเกษตรกร โครงการพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภาคเกษตร ปี 2561 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพถั่วลิสง โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวน 27 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

25 มกราคม 61 09:07:30