เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

ประจำเดือน มกราคม 2561 ฉบับที่ 10

นายไพบูลย์  ทองป้อง รักษาการเกษตรอำเภออุบลรัตน์ มอบหมายให้ นายฉลอง เชื้อสาวะถี นวส.ชำนาญการ นายนพณิชย์ เอี่ยมเวียง เจ้าพนักงานธุรการ, นายอำพร พรรคทิง เจ้าพนักงานทั่วไป เข้าร่วมงานอำเภอยิ้ม ณ บ้านขุนด่าน ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพื่อบริการประชาชนที่มาร่วมงาน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ ทาง สนง.กอ.อุบลรัตน์ ได้รับมอบเชื้อเห็ดจำนวน 20 ก้อนจากนายจรัญ ฐานะ ประธาน ศพก.อำเภออุบลรัตน์ เพื่อนำมาแจกให้กับประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้

25 มกราคม 61 09:06:09