เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

ประจำเดือน มกราคม 2561 ฉบับที่ 8

นายไพบูลย์ ทองป้อง รักษาการเกษตรอำเภออุบลรัตน์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ ต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น เพื่อมานิเทศงานของสำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์

โดยมี

นายสุจินต์ สุภาเส นวส.ชำนาญการ

นางธัญญลักษณ์ สร้อยวิเชียร นวส.ชำนาญการ

นางสาวพิชญ์สินี จารุวิวรรธน์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

มาร่วมนิเทศงานครั้งนี้ หลังจากนิเทศงานเรียบร้อยแล้วได้นำทีมงานจากจังหวัดออกเยี่ยมเกษตรกรภายในตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อแนะนำเกษตรกรเกี่ยวกับการเกษตรในครั้งนี้ด้วย

25 มกราคม 61 09:02:55