เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

ประจำเดือน มกราคม 2561 ฉบับที่ 7

นายไพบูลย์ ทองป้อง รักษาราชการแทนเกษตรอำเภออุบลรัตน์ มอบหมายให้ นางอมรรัตน์ กุลเลียบ นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 21-24 มกราคม 2561 ณ โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี

25 มกราคม 61 09:03:10