เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

ประจำเดือน มกราคม 2561 ฉบับที่ 5

  นายไพบูลย์  ทองป้อง รักษาการเกษตรอำเภออุบลรัตน์ พร้อมด้วยนางอมรรัตน์  กุลเลียบ นวส.ชำนาญการ ออกตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านโนนจิก หมู่ 6 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อแนะนำเกี่ยวกับการเพาะปลูกและด้านการตลาดให้กับเกษตรกร

 

16 มกราคม 61 15:27:35