เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

ประจำเดือน มกราคม 2561 ฉบับที่ 4

นายไพบูลย์ ทองป้อง รักษาการเกษตรอำเภออุบลรัตน์ พร้อมด้วยนายฉลอง เชื้อสาวะถี นวส.ชำนาญการ ออกเยี่ยม ศพก.ประจำอำเภออุบลรัตน์ เพื่อตรวจสอบและชี้แจงเกี่ยวกับการทำงานของ ศพก.ประจำปี 2561 โดยมีนายจรัญ ฐานะ ประธาน ศพก. ให้การต้อนรับและชี้แจงเกี่ยวกับงานภายใน ศพก. เพื่อเกษตรอำเภอคนใหม่ รับทราบถึงการทำงาน

 

16 มกราคม 61 15:27:07