เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

12 ตุลาคม 2560 ประชาคม โครงการ 9101ฯ ฟื้นฟู

12 ตุลาคม 2560
สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์
นางสาวอมรรัตน์ กุลเลียบ นวส.ชำนาญการ

ประชาคม โครงการ 9101ฯ ฟื้นฟูน้ำท่วม ตำบลโคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 135 ราย ณ ศาลาวัดบ้านโคกสูง ตำบลโคกสูง โดยมติที่ประชุมเสนอโครงการเลี้ยงไก่ไข่

12 ตุลาคม 60 16:02:01