เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

4 ตุลาคม 2560 ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

สนง.เกษตรอำเภออุบลรัตน์/ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
นายพิพัฒน์ บุญนา. นวส.ชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภออุบลรัตน์ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออุบลรัตน์ โดยมีนายอำเภออุบลรัตน์ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

9 ตุลาคม 60 11:33:40