เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

24 กรกฎาคม 2560 ตรวจเยี่ยม โครงการ 9101ฯ

24 กรกฎาคม 2560 นายอดิสรณ์ ผาโคตร เกษตรอำเภออุบลรัตน์ พร้อมด้วย นางอมรรัตน์ กุลเลียบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ออกติดตามและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่คณะกรรมการกลุ่มฯและ เกษตรกรโครงการ9101 กลุ่มผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มา ชุมชนอุบลรัตน์ บ้านโนนจิก หมู่ 6  ต.เขื่อนอุบลรัตน์

         

  

25 กรกฎาคม 60 10:11:02