เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เยี่ยมกลุ่มสมาชิกชุมชนโครงการ 9101

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 นายพิพัฒน์  บุญนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ออกเยี่ยมและติดตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ กลุ่มเลี้ยงปลาดุกในกระชัง ชุมชนบ้านดง 1 อำเภออุบลรัตน์  เริ่มดำเนินการปรับพื้นที่ ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสระที่จะดำเนินการ ณ ห้วยทราย หมู่ 14 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์

  

  

25 กรกฎาคม 60 10:02:34