เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

3 กรกฎาคม 2560 ประชุมชี้แจงโครงการ 9101

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น.นายอดิสรณ์ ผาโคตร เกษตรอำเภออุบลรัตน์ เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานประสานงานโครงการ 9101ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์  คณะทำงาน ศพก. และผู้นำชุมชน ของอำเภออุบลรัตน์ เข้าร่วมประชุม

  

4 กรกฎาคม 60 22:30:04