เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

21 มิ.ย.60 จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day

สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ : วันที่  21  มิถุนายน  2560 เวลา 09.30  น.  ได้รับเกียรติจากนายเอกลักษณ์ กาลมิตร ปลัดอำเภออาวุโส อำเภออุบลรัตน์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม "การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่ม้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 พร้อมห้วหน้าส่วนราชการอำเภออุบลรัตน์ให้เกียรติร่วมงานในครั้งนี้  เกษตรกรร่วมงาน  200  ราย ณ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภออุบลรัตน์ หมู่ 1  ตำบลบ้านดง  อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น

  

  

  

  

1 กรกฎาคม 60 17:05:44