เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

ประชุม WM

13 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายอดิสรณ์ ผาโคตร เกษตรอุบลรัตน์  ประชุม WM เจ้าหน้าที่เพื่อวางแผนการทำงานประจำสัปดาห์ และแจกแจงงานให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ณ สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์จ.ขอนแก่น

 

17 มีนาคม 60 12:17:37