เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

คำขวัญอำเภออุบลรัตน์

 

.. ทะเลน้ำจืดอีสาน สวยตระการเขื่อนอุบลรัตน์ นมัสการองค์พระใหญ่ หย่อนใจบางแสนสอง ลิ้มลองอาหารปลารสเด็ด ..

 

 

อุบลรัตน์ ก.ย. 2561 ภารกิจที่ 22

21 กันยายน 2561 ออกพื้นที่ตรวจสอบและติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้เกษตรกรรายย่อย ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์...

อุบลรัตน์ ก.ย. 2561 ภารกิจที่ 21

20 กันยายน 2561 ออกพื้นที่ตรวจสอบและติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้เกษตรกรรายย่อย ตำบลบ้านดง...

อุบลรัตน์ ก.ย. 2561 ภารกิจที่ 20

20 กันยายน 2561 ออกพื้นที่ตรวจสอบและติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้เกษตรกรรายย่อย ตำบลทุ่งโป่ง...

อุบลรัตน์ ก.ย. 2561 ภารกิจที่ 19

18 กันยายน 2561 ออกพื้นที่ตรวจสอบและติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้เกษตรกรรายย่อย ตำบลโคกสูง...

อุบลรัตน์ ก.ย. 2561 ภารกิจที่ 18

14 กันยายน 2561 การฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตข้าวครบวงจร ปี 2561 ตำบลบ้านดง...

อุบลรัตน์ ก.ย. 2561 ภารกิจที่ 17

14 กันยายน 2561 ร่วมบรรยายโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำ ให้เกษตรกร ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำ...

อุบลรัตน์ ก.ย. 2561 ภารกิจที่ 16

14 กันยายน 2561 ออกพื้นที่ตรวจสอบและติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้เกษตรกรรายย่อย ตำบลโคกสูง...

อุบลรัตน์ ก.ย. 2561 ภารกิจที่ 15

14 กันยายน 2561 จังหวัดเคลื่อนที่ ตำบลศรีสุขสำราญ...

อุบลรัตน์ ก.ย. 2561 ภารกิจที่ 14

13 กันยายน 2561 อบรมการทำวีดีทัศน์โดยการเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการแปรรูปปลาส้มแม่สมจิต...

อุบลรัตน์ ก.ย. 2561 ภารกิจที่ 13

13 กันยายน 2561 ออกพื้นที่ตรวจสอบและติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้เกษตรกรรายย่อย ตำบลบ้านดง...