เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

คำขวัญอำเภออุบลรัตน์

 

.. ทะเลน้ำจืดอีสาน สวยตระการเขื่อนอุบลรัตน์ นมัสการองค์พระใหญ่ หย่อนใจบางแสนสอง ลิ้มลองอาหารปลารสเด็ด ..

 

 

การสัมมนาเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับภัยร้ายการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง

20 พ.ย. 2562 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น ไคซ์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น...

ประชุมประจำสัปดาห์

18 พ.ย. 2562 สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์...

ประชุมประจำสัปดาห์

11 พ.ย. 2562 สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์...

ประชุมประจำเดือน

5 พ.ย.2562 สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์...

ประชุมประจำสัปดาห์

21 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์...

ร่วมประชุมโครงการปิดทองหลังพระ

21 ตุลาคม 2562 ณ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น...