เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

คำขวัญอำเภออุบลรัตน์

 

.. ทะเลน้ำจืดอีสาน สวยตระการเขื่อนอุบลรัตน์ นมัสการองค์พระใหญ่ หย่อนใจบางแสนสอง ลิ้มลองอาหารปลารสเด็ด ..

 

 

อุบลรัตน์ ธ.ค. 2561 ภารกิจที่ 8

14 ธันวาคม 2561 งานวันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา...

อุบลรัตน์ ธ.ค. 2561 ภารกิจที่ 7

11 ธ.ค. 2561 ประชุมประจำเดือน และประจำสัปดาห์...

อุบลรัตน์ ธ.ค. 2561 ภารกิจที่ 6

7 ธันวาคม 2561 ร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านกำนันสัญจร...

อุบลรัตน์ ธ.ค. 2561 ภารกิจที่ 5

5 ธันวาคม 2561 ร่วมพิธี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร...

อุบลรัตน์ ธ.ค. 2561 ภารกิจที่ 4

4 ธีนวาคม 2561 รับข้าวหอมมะลิเพื่อส่งเข้าประกวด...

อุบลรัตน์ ธ.ค. 2561 ภารกิจที่ 3

4 ธันวาคม 2561 ประชุมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา...

อุบลรัตน์ ธ.ค. 2561 ภารกิจที่ 2

3 ธันวาคม 2561 ร่วมงานการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ปี 2562...

อุบลรัตน์ ธ.ค. 2561 ภารกิจที่ 1

30 พฤศจิกายน 2561 ร่วมในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด...

อุบลรัตน์ พ.ย. 2561 ภารกิจที่ 15

20 พ.ย. 2561 สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภา...

อุบลรัตน์ พ.ย. 2561 ภารกิจที่ 14

20 พ.ย. 2561 นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดขอนแก่น ติดตามนิเทศสำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์...