เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

 

คำขวัญอำเภออุบลรัตน์

 

.. ทะเลน้ำจืดอีสาน สวยตระการเขื่อนอุบลรัตน์ นมัสการองค์พระใหญ่ หย่อนใจบางแสนสอง ลิ้มลองอาหารปลารสเด็ด ..

 

 

ประจำเดือน มกราคม 2561 ฉบับที่ 5

16 มกราคม 2561 ณ บ้านโนนจิก หมู่ 6 ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น...

ประจำเดือน มกราคม 2561 ฉบับที่ 4

16 มกราคม 2561 ณ ศพก. ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น...

ประจำเดือน มกราคม 2561 ฉบับที่ 3

15 มกราคม 2561 ณ สนง.กอ.อุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น...

ประจำเดือน มกราคม 2561 ฉบับที่ 2

14 มกราคม 2561 ณ หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น...

ประจำเดือน มกราคม 2561 ฉบับที่ 1

10 มกราคม 2561 ณ ศพก. ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น...

ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ฉบับที่ 15

22 ธันวาคม 2560 ณ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น...

ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ฉบับที่ 14

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์...

ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ฉบับที่ 13

21 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม สนง.กอ.อุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น...

ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ฉบับที่ 12

21 ธันวาคม 2560 ณ หมู่ที่ 13 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์...

ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ฉบับที่ 11

16 ธันวาคม 2560 ณ หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ ...