เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

อัตรากำลัง

สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์

 

นายสุจินต์ สุภาเส

กษตรอำเภออุบลรัตน์

 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

*รับผิดชอบ*

*รับผิดชอบ*

*รับผิดชอบ*

ตำบลทุ่งโป่ง ตำบลศรีสุขสำราญ ตำบลบ้านดง
     

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
*รับผิดชอบ* *รับผิดชอบ* *รับผิดชอบ*
ตำบลโคกสูง ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ ตำบลนาคำ
     

เจ้าพนักงานธุรการ

ชำนาญงาน

พนักงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ
     
17 พฤษภาคม 62 10:56:20