เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

อัตรากำลัง

สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์

 

-ว่าง-

 

เกษตรอำเภออุบลรัตน์

 

   

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.ศรีสุขสำราญ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.ทุ่งโป่ง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.เขื่อนอุบลรัตน์


นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.บ้านดง

 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบ ต.โคกสูง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบ ต.นาคำ

 

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
การเงิน พัสดุ

เจ้าพนักงานทั่วไป

เจ้าพนักงานธุรการ

 

7 มีนาคม 61 15:34:39