เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

รายงานปริมาตรน้ำเขื่อนอุบลรัตน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

12 ตุลาคม 2563 ประชุมประจำสัปดาห์

ณ สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์...

19 ตุลาคม 2563 ประชุมประจำสัปดาห์

ณ สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์...

5 ตุลาคม 2563 ประชุมประจำสัปดาห์

ณ สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์...

3 ตุลาคม 2563 ตักบาตรเทโว

ณ วัดพระบาทภูพานคำ...

10 กันยายน 2563 อบรมรวมพลคนแปลงใหญ่

โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท...

8 กันยายน 2563 อบรมไตรโครเดอม่า

ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์...

2 กันยายน มอบปัจจัยการผลิตโครงการแปลงใหญ่

สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์...

more...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

กันยายน 2563

สัปดาห์ที่ 2 เฝ้าระวังปัญหาหัวเน่า โคนเน่าในมันสำปะหลัง...

สิงหาคม 2563

สัปดาห์ที่ 4 เฝ้าระวังโรคไหม้ข้าว...

สิงหาคม 2563

สัปดาห์ที่ 1 เฝ้าระวังการระบาดของโรคไหม้ข้าว...

กรกฎาคม 2563

ฉบับที่ 4 โรคโคนเน่า-หัวเน่าในมันสำปะหลัง...

กรกฎาคม 2563

ฉบับที่ 3 เฝ้าระวังการระบาดโรคไหม้ข้าว...

more...

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์

   
 Field day 2561    
แนะนำ ศพก.อำเภออุบลรัตน์ องค์ความรู้ประจำ ศพก.อุบลรัตน์   Field day 2561
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย อำเภออุบลรัตน์

ปลาส้มแม่สมจิต

สร้างรายได้ให้มั่นคง เสริมชุมชนให้เข้มแข็ง กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่

Youtube ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร

         

     ลดต้นทุนการผลิตข้าว             การจัดการน้ำหยดในมันสำปะหลัง1    การจัดการน้ำหยดในมันสำปะหลัง2

         

         ปลูกผักในเมือง                         บรรเทาปัญหาภัยแล้ง1                  บรรเทาปัญหาภัยแล้ง2