เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

อุบลรัตน์ ก.ย. 2561 ภารกิจที่ 22

21 กันยายน 2561 ออกพื้นที่ตรวจสอบและติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้เกษตรกรรายย่อย ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์...

อุบลรัตน์ ก.ย. 2561 ภารกิจที่ 21

20 กันยายน 2561 ออกพื้นที่ตรวจสอบและติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้เกษตรกรรายย่อย ตำบลบ้านดง...

อุบลรัตน์ ก.ย. 2561 ภารกิจที่ 20

20 กันยายน 2561 ออกพื้นที่ตรวจสอบและติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้เกษตรกรรายย่อย ตำบลทุ่งโป่ง...

อุบลรัตน์ ก.ย. 2561 ภารกิจที่ 19

18 กันยายน 2561 ออกพื้นที่ตรวจสอบและติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้เกษตรกรรายย่อย ตำบลโคกสูง...

อุบลรัตน์ ก.ย. 2561 ภารกิจที่ 18

14 กันยายน 2561 การฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตข้าวครบวงจร ปี 2561 ตำบลบ้านดง...

อุบลรัตน์ ก.ย. 2561 ภารกิจที่ 17

14 กันยายน 2561 ร่วมบรรยายโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำ ...

อุบลรัตน์ ก.ย. 2561 ภารกิจที่ 16

14 กันยายน 2561 ออกพื้นที่ตรวจสอบและติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้เกษตรกรรายย่อย ตำบลโคกสูง...

more...

ข่าวเกษตรน่ารู้

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์

แนะนำ ศพก.อำเภออุบลรัตน์ องค์ความรู้ประจำ ศพก.อุบลรัตน์   Field day 2561
 
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย อำเภออุบลรัตน์

ปลาส้มแม่สมจิต

 

Youtube ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร

         

     ลดต้นทุนการผลิตข้าว             การจัดการน้ำหยดในมันสำปะหลัง1    การจัดการน้ำหยดในมันสำปะหลัง2

         

         ปลูกผักในเมือง                         บรรเทาปัญหาภัยแล้ง1                  บรรเทาปัญหาภัยแล้ง2

การปรับปรุงเวปไซด์ สำนักงานเกษตรอำเภอ

รายชื่อเกษตรกรเข้าร่วมประชาคมโครงการ ของสำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์