เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

อุบลรัตน์ ก.ค. 2561 ภารกิจที่ 40

25 กรกฎาคม 2561 ปิดป้ายประกาศประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร...

อุบลรัตน์ ก.ค. 2561 ภารกิจที่ 39

25 กรกฎาคม 2561 จัดตั้งกลุ่มโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย...

อุบลรัตน์ ก.ค. 2561 ภารกิจที่ 38

24 กรกฎาคม 2561 ประชุมประจำสัปดาห์...

อุบลรัตน์ ก.ค. 2561 ภารกิจที่ 37

24 กรกฎาคม 2561 อบรมและแนะนำการใช้งาน แอฟพลิเคชั่น Farmbook...

อุบลรัตน์ ก.ค. 2561 ภารกิจที่ 36

23 กรกฎาคม 2561 ประชุม DW...

อุบลรัตน์ ก.ค. 2561 ภารกิจที่ 35

19 กรกฎาคม 2561 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย เวทีที่ 2 ต.ศรีสุขสำราญ...

อุบลรัตน์ ก.ค. 2561 ภารกิจที่ 34

19 กรกฎาคม 2561 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย เวทีที่ 2 ต.บ้านดง...

more...

ข่าวเกษตรน่ารู้

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์

แนะนำ ศพก.อำเภออุบลรัตน์ องค์ความรู้ประจำ ศพก.อุบลรัตน์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 มีนาคม 2561
   
Field day 2561    

Youtube ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร

         

     ลดต้นทุนการผลิตข้าว             การจัดการน้ำหยดในมันสำปะหลัง1    การจัดการน้ำหยดในมันสำปะหลัง2

         

         ปลูกผักในเมือง                         บรรเทาปัญหาภัยแล้ง1                  บรรเทาปัญหาภัยแล้ง2

การปรับปรุงเวปไซด์ สำนักงานเกษตรอำเภอ

รายชื่อเกษตรกรเข้าร่วมประชาคมโครงการ ของสำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์