เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

รายงานปริมาตรน้ำเขื่อนอุบลรัตน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การสัมมนาเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับภัยร้ายการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง

20 พ.ย. 2562 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น ไคซ์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น...

ประชุมประจำสัปดาห์

18 พ.ย. 2562 สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์...

ประชุมประจำสัปดาห์

11 พ.ย. 2562 สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์...

more...

แนะนำอำเภอ

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา...

more...

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์

   
 Field day 2561    
แนะนำ ศพก.อำเภออุบลรัตน์ องค์ความรู้ประจำ ศพก.อุบลรัตน์   Field day 2561
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย อำเภออุบลรัตน์

ปลาส้มแม่สมจิต

สร้างรายได้ให้มั่นคง เสริมชุมชนให้เข้มแข็ง กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่

Youtube ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร

         

     ลดต้นทุนการผลิตข้าว             การจัดการน้ำหยดในมันสำปะหลัง1    การจัดการน้ำหยดในมันสำปะหลัง2

         

         ปลูกผักในเมือง                         บรรเทาปัญหาภัยแล้ง1                  บรรเทาปัญหาภัยแล้ง2