เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

รายงานปริมาตรน้ำเขื่อนอุบลรัตน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

22 มกราคม 2564

อบรมเกษตรกรผู้นำ...

20 มกราคม 2564

อบรมโครงการสินค้าอาหารเกษตรปลอดภัย ครั้งที่ 3 ตำบลโคกสูง...

18 มกราคม 2564

ประชุมประจำสัปดาห์...

15 มกราคม 2564

อบรมแปลงใหญ่ ตำบลบ้านดง...

15 มกราคม 2564

เยี่ยมเกษตรกรแปลงใหญ่และผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอม...

15 มกราคม 2564

อบรมแปลงใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสูง...

13 มกราคม 2564

โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรกรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด...

12 มกราคม 2564

มอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานและติดตามการระบาดศัตรูพืช ตำบลทุ่งโป่ง...

12 มกราคม 2564

ประเมินผลงาน กำนันดีเด่น...

11 มกราคม 2564

ประชุมประจำสัปดาห์...

7 มกราคม 2564

ประชุมคณะกรรมการรับรองการเปิดกรีดยางพาราฯ ระดับอำเภอ...

6 มกราคม 2564

อบรมโครงการพัฒนาสินค้าอาหารเกษตรปลอดภัย ตำบลโคกสูง...

6 มกราคม 2564

อบรมแปลงใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านดง...

5 มกราคม 2564

ประชุมวิสาหกิจชุมชน จังหวัดขอนแก่น...

4 มกราคม 2564

อบรมแปลงใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสุขสำราญ...

4 มกราคม 2564

ประชุมประจำเดือน...

30 ธันวาคม 2563

อบรมแปลงใหญ่อ้อย หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งโป่ง...

29 ธันวาคม 2563

อบรมแปลงใหญ่ข้าวโพด หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งโป่ง...

28 ธันวาคม 2563

อบรมแปลงใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งโป่ง...

more...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

กันยายน 2563

สัปดาห์ที่ 2 เฝ้าระวังปัญหาหัวเน่า โคนเน่าในมันสำปะหลัง...

สิงหาคม 2563

สัปดาห์ที่ 4 เฝ้าระวังโรคไหม้ข้าว...

สิงหาคม 2563

สัปดาห์ที่ 1 เฝ้าระวังการระบาดของโรคไหม้ข้าว...

กรกฎาคม 2563

ฉบับที่ 4 โรคโคนเน่า-หัวเน่าในมันสำปะหลัง...

กรกฎาคม 2563

ฉบับที่ 3 เฝ้าระวังการระบาดโรคไหม้ข้าว...

more...

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์

   
 Field day 2561    
แนะนำ ศพก.อำเภออุบลรัตน์ องค์ความรู้ประจำ ศพก.อุบลรัตน์   Field day 2561
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย อำเภออุบลรัตน์

ปลาส้มแม่สมจิต

สร้างรายได้ให้มั่นคง เสริมชุมชนให้เข้มแข็ง กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่

Youtube ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร

         

     ลดต้นทุนการผลิตข้าว             การจัดการน้ำหยดในมันสำปะหลัง1    การจัดการน้ำหยดในมันสำปะหลัง2

         

         ปลูกผักในเมือง                         บรรเทาปัญหาภัยแล้ง1                  บรรเทาปัญหาภัยแล้ง2